مقدمه


در دنیای پر تلاطم و به شدت متغیر هزاره سوم ˓بشر مدرن در حال پرده برداری از حقایق جدیدی است که حتی تا یک دهه پیش کوچکترین اثری ازآن وجود نداشت .اما به لطف پیشرفتهای تکنولوژیک وجهش های علمی خیره کننده ˓مخصوصا در دودهه گذشته موفق به دستیابی به حقایقی شده است که زیربنای فکری و روش زندگی خویش را به کلی دستخوش تغییر نموده است .در این میان دانسته های جدیدی که به سرعت متولد شده و در دسترس عموم قرار میگیرند ˓در ترکیب با عنصر خیال مولد دنیاهای فانتزی و تخیلی ای هستند که خود بنوعی موتور محرکه و انگیزشی برای دسترسی به حقایق جدیدتری است که با دستکاری در قوه تخیل و بکارگیری آن با دانش های نوبنیان حاصل می شود .علم کیهان شناسی از بین همه علومی که بشدت در حال گسترش و درنوردیدن افقهای جدید فکری بشری است ˓نمونه ای است منحصر بفرد که با ارتباطات بی پایانی که با سایر علوم مرتبط از جمله اخترفیزیک ˓ژئوفیزیک و فلسفه ایجاد نموده است ˓در راس توجه محافل علمی جهان قرارگرفته و به کمک  دانشمندان فوق برجسته ای که هر روز مرزهای جدید و غیر قابل باوری از آن را کشف و به جهانیان عرضه میکنند واقعیتهای بی نهایت جالب و شگفت آوری را رونمایی کرده و ذهن  کنجکاو بشر دهه حاضر را به شدت تحریک میکند .در این میان و همزمان با رشد برق آسای مفاهیم و اصلاحات بینهایت جذاب و فراوان ستاره شناسی نیاز به یک یادآوری عمومی  و به روزرسانی به جامعه مشتاق اختر فیزیک برای روزآمد کردن اطلاعات و گسترش درک عمومی خود از آنچه که در حال حاضر در فضای کیهان شناسی و ستاره شناسی جهانی جریان دارد به شدت احساس می شود .براین اساس ˓ارائه و توضیح مفاهیم جدید به سبکی که مورد پذیرش و قبول مخاطب عام ومشتاق به این علم باشد خود مساله ای حساس و قابل تامل است چرا که ارائه بحثهای صرفا علمی و سنگین که نیازمند برخورداری از مبانی علوم ستاره شناسی و اخترفیزیک است نه تنها راهگشای حل این موضوع نبوده ˓بلکه به تجربه  ثابت شده که بعضا اثری معکوس در راستای رسیدن به این هدف مهم داشته و پرده ضخیمی میان مخاطب عام و نگارندگان موضوعات صرفا علمی حائل میکند .در نتیجه برای دستیابی به یک راه حل کاربردی که علاوه بر تسهیل دستیابی به این هدف منجر به ایجاد علاقمندی و کشش به سمت مباحث جدید میگردد˓ استفاده از استعاره و تخیل برای نشان دادن ماهیت واقعی آنچه که در دنیای واقع در جریان است و همچنین تزریق نیروی هیجان و انگیزه به بدنه اجتماع که دوران مرگ تدریجی "علاقمندی به علم "را سپری میکند میتواند بارقه هایی از امید جهت خروج از این بحران دراین پیکره بی جان روشن کند .بر این اساس استفاده ازمدل سازیهای تخیلی از واقعیتهای علمی اثبات شده و یا در حال اثبات در جهت حرکت به سمت توضیح ساده تر مفاهیم ˓بهترین و خوشایند ترین روشی است که میتوان ازآن به عنوان ترفندی غیر مستقیم برای توضیح و جلب توجه علاقمندان و مخاطبان عام استفاده کرد .در این اثر˓ اینجانب ضمن توجه و بهره گیری از این موضوع و با تکیه بر استفاده از تقویت غرور ملی  با بکارگیری استعاری از شخصیتهای معادل در دنیای حقیقی و همچنین تحریک قوه خیال مخاطب سعی در تزریق انگیزه حرکت به سمت کشفیات اخیر علوم ستاره شناسی  وژئوفیزیک نموده وبا تکیه بربیان موضوعات روز به زبان ساده˓ مخاطب را آماده رویارویی با آن نموده و دریچه ای را برای شروع تامل بیشتر گشوده و با بهره گیری از تاثیر عنصر "عشق "بر تمامی لحظات حساس زندگی در صدد تشریح نقش بسیار پر اهمیت و غیر قابل انکار آن  بر روندها و نتایج  حاصل از آن برآمده ام .همچنین با تاسی از نقش پر رنگی که این عنصر در تاریخ پرقدمت جامعه ایرانی  داشته است به تاثیر آن در هدایت و پیش برد اسرارآمیز زندگی در لحظات حساس ˓حتی در بالاترین سطوح علمی پرداخته و به تشریح سناریویی از زندگی که مبتنی بر آمیختگی عقل و عشق است پرداخته ام تا علاوه بر نشان دادن قدرت بی پایان خلاقیت و دانش در ایجاد راه حلهای مطمئن برای  خروج از بحران˓ به اثر متقابل وجود عنصر عشق و نقشی که در تکامل انسان و کمک به رشد عقلی -احساسی نوع بشر دارد پرداخته باشم .در خاتمه داستان ˓ضمن به تصویر کشیدن تواناییهای بالای علمی که نمونه های پرشمارآن در جای جای وطن عزیزمان وجود داشته و میتواند نقش تعیین کننده ای در تعیین سرنوشت علمی و استراتژیک جامعه جهانی داشته باشد ˓با اعلام یک پایان تقریبا باز برای داستان˓ زمینه را برای ادامه ماجراهای بعدی مرتبط که به دنبال معرفی بیشتروعمیق تر دستاوردهای جدید علم نجوم و کیهان شناسی است فراهم کرده و مخاطب هوشمند و ماجراجو را با پیام ضمنی برای رویارویی با حوادث جذاب بعدی به انتظار می نشاند .امید است که این سعی پرامید برای نشر و اشاعه دانش جذاب و بینهایت هیجان انگیز کیهان شناسی و بطور خاص اخترفیزیک مثمر ثمر واقع شده و رضایت خاطر علاقمندان را فراهم نموده باشد .


 مهدی بصیرت نیا

بهار 1396